Visie

Bakker Architecten opereert op uiteenlopende schaalniveaus.

In onze optiek is architectuur een ambacht. Wij ontwerpen ‘gebruiksvoorwerpen’ die zo goed mogelijk het doel van de opdrachtgever dienen. Het vereist vakmanschap uw wensen te vertalen naar een aantrekkelijk, maakbaar en betaalbaar ontwerp. Wij bieden concrete en pragmatische oplossingen, zonder daarbij echter de creatieve dimensie uit het oog te verliezen.

Bouwen is een complex proces, en vereist een integrale aanpak. Of het nu gaat om de verbouwing van een bestaand pand of om volledige nieuwbouw. Tijdens een bouwproces moeten voortdurend keuzes worden gemaakt die van invloed zijn op het eindresultaat. Een gedegen plan en een heldere visie zorgen er voor dat noodzakelijke keuzes tijdig worden gemaakt. Het voorkomt frustraties, en zorgt ervoor dat het gewenste eindresultaat op tijd en binnen het budget wordt gerealiseerd.

Onze werkwijze is er op gericht om zoveel mogelijk samen met u een plan te maken, waarin zowel praktische als theoretische eisen ten aanzien van indeling, ruimtelijkheid, materiaalgebruik, detaillering en locatie zijn meegenomen. Daarbij houden we tegelijkertijd rekening met duurzaamheid en techniek. Deze benadering resulteert in integrale ontwerpen waarin alle aspecten tegelijkertijd en in samenhang zijn ontwikkeld. Onze ontwerpen kenmerken zich door bescheiden, slimme ingrepen die een heldere vormentaal en aandacht voor detail koppelen aan gebruiksgemak en comfort.